Engvej 3, 6792 Rømø, Tlf.: 74 75 53 83
Personale

Sanne - områdeleder

Karen  - daglig pædagogisk leder

Linda - pædagog

Henriette - pædagog

Doris – pædagogmedhjælper

Rikke - pædagogmedhjælper

Metha - vikar